ម៉ាស៊ីនចាក់កៅស៊ូទឹកថ្នាំ Zonten PS Press

គុណសម្បត្តិ៖ វាត្រូវបានផលិតឡើងតាមលក្ខណៈរបស់ឧបករណ៍ដែលមានផ្ទៃរលោងនិងរលូនដំណើរការផ្ទេរទឹកថ្នាំបានល្អមានស្ថេរភាពរឹងមិនទន់ទន់គ្មានការបត់បែនល្អសាកសមសម្រាប់ប្រតិបត្តិការល្បឿនលឿនធន់នឹងច្រេះនិងថ្នាំកូតដែលអាចប្តូរតាមតម្រូវការ។

ពាក្យសុំ: ដាក់ពាក្យសុំ WEIGANG PS Press, ZONTEN Press, LABELLONG, TAIYO, HONTEC, LABELMEN, LABELSOURCE, LABELFENG, CAISHENG, NICKEL, LINTEC, JENKIN និងផ្សេងៗទៀត។