समाधान

प्रिन्ट सिलिन्डर, एनिलोक्स सिलिन्डर र रबर रोलर यी सबै प्रिन्ट मेसिन वा प्रिन्ट प्रेसको लागि; प्रिन्ट उद्देश्य को लागी।

चुंबकीय सिलिन्डर, एण्विल सिलिन्डर, क्रस कटर, ठोस कटर, र माइक्रो गैप यी सबै रोटरी डाइ कट मशिन वा प्रिन्ट मेशिनको लागि रोटरी डाइ कट स्टेसन छ; मर्ने कट उद्देश्यको लागि, जस्तै डाइ कट लेबल, मुद्रित उत्पादनहरू।

रोटरी डाई कट इकाई परीक्षण लचकदार डाई वा डाइ कट कट उद्देश्यको लागि, जस्तै डाइ कट लेबल, मुद्रित उत्पादनहरू।